Потреблението помръдна

Потреблението е един от факторите, по които съдим, че икономиката навлиза в период на възстановяване. Откакто рецесията ни застигна, за пръв път през март данъчните, а след това и статистиката отчетоха ръст в потреблението. Означава ли това, че излизаме от кризата, че българинът се чувства по-уверен и по-спокоен и вместо да спестява - започва да харчи? За да интерпретираме точно фактите, трябва да се върнем малко по-назад във времето и да си спомним какво беше потреблението преди кризата, особено като го съпоставим с инвестициите.
За разлика от други страни, например прибалтийските републики, в България икономическият бум не беше свързан с прекомерно нарастване на потреблението. Усещането ни обаче е донякъде различно, защото покупките на някои стоки - домакински уреди, високотехнологични продукти, автомобили и пр., наистина се увеличиха чувствително. Постепенното покачване на потреблението на т.нар. стоки за дълготрайна употреба започна от доста ниска стартова позиция. Затова и наваксването на средноевропейските стойности на този вид потребление беше и наложително.