"Банка на годината" е единственият български рейтинг с български награди за български банки

Господин Панайотов, как се разви конкурсът "Банка на годината" през 20-те години, откакто е създаден?
- Всъщност "Банка на годината" е рейтингов продукт, който се разви успоредно с българската банкова система. Започнахме го през 1992 г. по един романтично-експертен начин - така бих го определил от днешна гледна точка. Но такива бяха времената - първите две години след демократичните промени, първите частни банки, цялата възторженост на първите стъпки към икономическа свобода, към пазарни отношения - нещо непознато, не много ясно, но крайно привлекателно в онези години. Първите носители на приза "Банка на годината" вече не съществуват - някои, като Банката за земеделски кредит например, изгоряха в голямата финансова и валутна криза през 1996 г. Други, като "Биохим", пък смениха собствеността си, бяха преструктурирани и се превърнаха в български банки с чуждестранни собственици. Но така или иначе нашата класация вървеше заедно с развитието на банковия сектор в България. Когато секторът потъна - "Банка на годината" просто спря.