Eкип под наем

Ако има и малък риск отново да съкращават хора, много мениджъри изобщо няма да назначат никого. Но сега, когато дойде време за нови проекти, малко, лека-полека или по-амбициозно трябва да се разширяват екипите. И най-прецизният анализ не може всичко да предвиди, нещата винаги може да се объркат. Затова напоследък намира път една практика, разпространена на Запад и малко популярна у нас - екип под наем. С него рискът е малък, а и менажирането на персонала е прехвърлено на друг.
Екипи под наем сформират агенциите за временна заетост. Те намират необходимите хора на база на заявка от фирмата. В нея пише каква ще е работата, колко служители ще са нужни, с каква квалификация, за колко време. Агенциите сключват договори със служителите, отговарят за качеството на работата.
"Така компанията, която наема хора, спестява разходи за подбор, за подготовка на месечни ведомости и свързаната с тях администрация на болнични листове, молби за отпуски и др.", препоръчва услугата Златина Кушкиева от "Адеко България".