Лидери за бъдещето

ТОДОР БУРГУДЖИЕВ е изпълнителен директор на "ЕКОПАК България" АД. Преди да поеме управлението на компанията, той работи в системата на "Кока-Кола" над 15 години, а преди това е бил последователно технически и генерален директор на пивоварна "Астика".

Господин Бургуджиев, какви цели си постави ЕКОПАК през тази година? С какво те са по-различни от миналогодишните?
- ЕКОПАК вече осма година запазва позицията си на пазарен лидер благодарение на доверието и подкрепата на клиентите си. Затова си поставяме дългосрочни цели: изпълнение на законодателството, стабилни финансови резултати и непрекъснато повишаване на качеството и количеството на предоставяните услуги на най-ниска цена. През 2011 г. освен изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране успяхме да запазим финансовата си стабилност и да инвестираме над 1 млн. лв. Основните ни цели остават същите през 2012 г. Предизвикателство ще представлява адаптирането на нашата дейност към новите условия, предвидени в Закона за отпадъците.
- Какъв процент от отпадъците ЕКОПАК оползотворява? Къде е компанията по този показател спрямо останалите в бранша?
- Съгласно Закона за управление на отпадъците всяка година организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки трябва да постигат определени цели. За 2011 г. тя бе 50% от пуснатите на пазара опаковки от фирмите. През следващите години процентът нараства съответно на 53 през 2012 г. и 56% през 2013 г. Още през миналата година "ЕКОПАК България" АД успя да постигне почти 54% оползотворяване.  Благодарение на клиентите и партньорите си спасихме от изсичане 438 061 дървета и спестихме 68 817 хил. квтч eлектроенергия, 1070 млн. литра питейна вода и 134 хил. куб.м обем от депата за отпадъци.

- Какво правите, за да се подобри ефективността на разделното събиране?

- Ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки зависи от два основни фактора: от една страна - повишаване на чистотата и количеството на събрания в цветните контейнери отпадък, и от друга - намаляване на разходите за събиране, сортиране и транспортиране. Първото условие зависи от участието на гражданите в разделното събиране. С информационните и образователни кампании ние се стремим да ги мотивираме и да покажем ползите от разделното събиране за природата. През 2011 г. поставихме табели на всички камиони, указващи кой цвят контейнер се събира в съответния ден. Така всеки гражданин може да проследи процеса и ако забележи нередности, да сигнализира. Следващата ни стъпка беше въвеждане на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника в столичните райони "Оборище", "Средец", "Триадица" и "Красно село", където оперира ЕКОПАК. Така осъществихме пълен контрол на дейността по събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки. От май системата работи и в Бургас. Следващите градове, които ще бъдат включени, са Стара Загора, Велико Търново и Варна.

- С какво ЕКОПАК допринася за промяна на културата на българина и за опазване на околната среда?

- Сериозни ресурси и усилия влагаме в нашите информационно-образователни кампании. Вашите читатели са запознати с инициативата ни "Зеленият 3D автобус на ЕКОПАК", който посети 172 училища в 15 големи града и включи над 45 хил. деца от 1. до 4. клас. Тя получи много висока оценка не само в България, но и от чуждите партньори. Продължаваме и с нашата инициатива за провеждане на екочас на класа в над 400 училища, подкрепена от образователното министерство. Осигурихме по-чиста и приветлива градска среда, като поставихме 1100 пейки в общините. Станахме основен партньор на кампанията "Да изчистим България за един ден!" и осигурихме 30 хил. чувала и ръкавици в 93-те общини. След почистването специализираната техника на ЕКОПАК събра всички чували с отпадъци и ги извози за сепариране и рециклиране.