"Мусала Софт" се сертифицира успешно по ISO 27001

Мусала Софт" успешно завърши сертифицирането на Система за управление на информационната сигурност (СУИС) съобразно изискванията на международния стандарт ISO IEC 27001 в "Мусала Софт" ООД. Процедурата е част от проекта "Покриване на международно признат стандарт ISO 27001", който се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, операция 2.1.2: "Покриване на международно признати стандарти", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Договарящ орган по програмата е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Сертификацията е част от дългогодишната програма на "Мусала Софт" за подобрение на процесите, стартирала с ISO 9001. Компанията е сред първите в света, получила сертификат ITMark, и първата българска компания, сертифицирана по CMMI Ниво 3. Системата за управление на информационната сигурност на "Мусала Софт" съгласно стандарта ISO IEC 27001 гарантира нивото на защита на данните в организацията и качеството на ИТ базираните бизнес процеси.