Телевизия без телевизор

Видеото е кралят. Съхранената с картина и звук история е повече от вдъхновяваща за потребителя. И със сигурност по-въздействаща от просто текст.
С все по-широкото навлизане на интернет в ежедневието и превръщането на мрежата в нова, по-мащабна информационна среда се променя и моделът на видеопродуцентството. Ако допреди 10 години краткият информационен клип беше монопол на телевизиите, днес всеки може да бъде репортер и да заснеме случващото се около него.
Тази технологична лекота, разбира се, показва и слабостта на този модел. Не всеки може да разкаже убедително във видеото си защо неговата история е най-вълнуваща - независимо дали заради аматьорска наивност, или заради грешка в техниката. Факт е обаче, че монополът е разрушен, а към видеосъдържанието интересът нараства главоломно. Все повече хора бягат от телевизията и конвенционалното є разпространение. И все пак има надежда за съвременната телевизия. И тя е свързана с доставянето на филми, видео и забавление не на килограм (каквато е досегашната традиция), а според нуждите и потребностите.