Зографският манастир подпомага българско неделно училище в Солун

Игуменът на българския манастир в Света гора "Св. Георги Зограф" архимандрит Амвросий връчи дипломите на възпитаниците на неделното училище в Солун на тържество по случай края на учебната година. То е създадено през 2008 г. по иницатива на български родолюбци и с помощта и финансовата подкрепа на българския манастир в Атонската обител, осигурил и помещенията за провеждане на учебните занятия. В учебното заведение деца на българи, живеещи в Гърция, изучават веднъж седмично български език, родинознание и вероучение. Програмата е изцяло по стандартите на българската образователна система, по утвърдените от нашето просветно министерство учебници и помагала. Дипломите, издавани от неделното училище в Солун, се признават изцяло, без приравнителни изпити. Езиковото обучение по български е съобразено с нивото на владеене на езика, като има групи за напреднали и за начинаещи. Към училището съществуват и извънкласни форми за изучаване на българските традиции и фолклор, а също и фолклорен ансамбъл на родителите. Той също се включи със свои изпълнения в тържеството по случай края на учебната година.