По пътя

По добрите пътища винаги се срещат и добри хора, които ти помагат да загърбиш собствените си представи и възприятия и да вникнеш по-дълбоко в себе си. Древните индийци вярвали, че нашето тяло е колесницата, с която пътуваме през живота, а сетивата ни са петте коня, които ни теглят към своите обекти и желания. Кочияшът е самият живот, който кара колесницата, а пътникът е нашият ум, който осъзнава битието и управлява тялото. Стига да иска, човек винаги може да открие онези добри хора, които ще му помогнат да намери пътя, да отвори сетивата си и да разбере, че истинското пътуване е онова, което променя пътуващия. А пътуващият никога не трябва да забравя хората, посочили му верния път.

КАТЯ ДОНЧЕВА: ВКУСЪТ НА ДЕТСТВОТО

"Вземете си още! Да ви е сладко! Искате ли още от питката? Има и боровинки с мляко...", с усмивка нареждаше Катя, а аз със скоростта на падащата вода в близката валявица опразвах масата.