Облачните приложения драстично  намаляват разходите за стартиране на бизнес

Господин Хирано, кои според вас ще бъдат водещите ИТ технологии за бизнеса в близкото бъдеще?
- Мисля, че вече е трудно да бъдат разделени технологиите за бизнеса и тези за потребителите. Само преди няколко години имаше ясна разделителна линия между "цифровия начин на работа" и "цифровия начин на живот". През последните години "консумеризацията" (т.е. приближаването до нуждите на крайните потребители) на информационните технологии стана нещо обичайно, особено с масовото разпространение на "умните телефони", таблетите и различни други мобилни устройства. В тази насока можем да проследим четири големи ясни тенденции. На първо място облачните технологии позволяват на бизнеса да се разширява, избирайки как да позиционира своите технологии и данни за в бъдеще. Втората основна тенденция е мобилността с устройства като лаптопи, смартфони и таблети. Днес сред мобилните устройства има такива, които преди няколко години изобщо не бихме нарекли "устройства". Например според производителите на автомобили колите също са мобилни устройства. Друга важна тенденция е натуралният потребителски интерфейс.