Една от тихите революции в съвременната медицина, случили се през последното десетилетие, е коренната промяна в отношението към т.нар. стареене (senescence - термин, обозначаващ негативните биологични аспекти на човешкото остаряване). Все повече се налага доскоро радикалната теза, че остаряването е съвкупност от дегенеративни процеси, които могат да бъдат успешно третирани с помощта на медицински терапии. Редица изследвания, проведени през последните години, например доказаха, че животът на различни животински видове, включително бозайници, може да бъде значително удължен чрез генна терапия.
Наскоро група испански учени постигна важен пробив в борбата с остаряването. Разработената от тях генна терапия е удължила живота на опитните мишки с 24%, при това без да предизвиква нежелани странични ефекти. За да постигнат това, изследователите от испанския Национален център за ракови изследвания (National Cancer Research Centre - CNIO) и от барселонския университет UAB (Universitat Autoтnoma de Barcelona) са инжектирали животните с ген, който активира производството на ензима теломераза в живите клетки.