Един тренировъчен ден

През септември 12 души на различна възраст и с различен социален статус се готвят за първия си работен ден. Той ще продължи само няколко часа. После ще се виждат всяка седмица до края на юни, когато е последната им среща. Каква е тази краткосрочна работа, която събира толкова различни хора на едно място? Нарича се учебно-тренировъчно предприятие и няма да е преувеличено, ако кажем, че това е една от най-интересните практики в българското образование днес.
Най-общо казано, тренировъчната фирма е симулация на реално предприятие за учебни цели. Група под вещото ръководство на специално обучен преподавател (тренер) създава собствена фирма. Участниците в нея се събират и разработват проекта си в рамките на една до три години. Те може да са ученици (от всякакъв калибър), студенти, безработни или хора, които искат да получат необходимите знания, за да отворят собствен бизнес. Всички заедно избират предмета на дейност на фирмата, което се явява прекрасна брейнсторминг задача, даваща интересни резултати.