Робърт Зелик:  Ако бях германец, щях да съм много ядосан

РОБЪРТ ЗЕЛИК е 11. президент на Световната банка, мандатът му изтече в края на юни. Работил е в Goldman Sachs Group. Бил е зам.-секретар и главен оперативен директор на Държавния департамент на САЩ, където е отговарял за икономиката, околната среда и транснационалните въпроси. Бил е и изпълнителен вицепрезидент на ипотечния кредитор Fannie Mae. Завършил е право в Харвард и получава магистърска степен по политически науки от училището по управление "Кенеди".

Господин Зелик, като президент на Световната банка вашата най-важна мисия бе да подпомагате развиващите се страни. Но в момента развитите страни са в икономическа криза, а развиващите се отбелязват напредък. Промени ли се представата за успех в глобалната икономика?
- Независимо дали става въпрос за търговия, развитие или инвестиции, страните, които преди се считаха за Трети свят и за получатели на помощи, сега са много силни и влиятелни - например Китай, Индия, Бразилия, части от Африка. Все още в тях има много бедни хора, но се забелязват и успехи.