Петър Андронов: ИМАМЕ ИСТИНСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ПРИМЕРЪТ ИМ  Е заразителен и те са бъдещето

ПЕТЪР АНДРОНОВ е назначен за член на УС и изпълнителен директор на СИБАНК през юни
2007 г., а от март 2008 г. е главен изпълнителен директор. През март 2011 г. е избран за кънтри мениджър на КВС за България.
Член е на УС на Асоциацията на банките в България и неин представител в Комитета по банков надзор към Европейската банкова федерация.
В периода 2005-2007 г. е наблюдател и член на Европейския банков комитет и на Комитета на европейските банкови надзорници към Европейската комисия. В същия период е наблюдател и член на Банковия надзорен комитет към Европейската централна банка.
Участва в изготвянето на действащото надзорно банково законодателство, в това число Закона за кредитните институции, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, надзорните наредби на БНБ, указания и др.
От 2002 до май 2007 г. е главен директор на управление "Банков надзор" в Българската народна банка. От 2003 до май 2007 г.