Депозитите са сигурни. Но не само те

Може да звучи странно, но 2012 г. има една много показателна прилика с кризисната 2008-а, когато финансовият свят изживяваше свой Армагедон. И тя е в страха от поемане на риск, изразен най-добре в безумните покупки на правителствени облигации, които инвеститорите правят, въпреки че трупат загуби. Става въпрос за краткосрочните облигации на САЩ тогава и на Германия сега. И тогава, и сега финансовите акули крият парите си в тримесечни книжа, които купуват на цена, по-висока от тази, която ще получат след време от държавите.
Странно, но понятието нулев риск си има своята цена. В България това е извън полезрението, защото безрискова инвестиция за нас са депозитите в банките. Доверието в банковата ни система е функция на стабилността на валутния борд, която се доказа през годините. Банките показаха, че са способни да се справят с проблемните кредити, с изтеглянето на пари към централите в чужбина и имат достатъчно капитали за буфер срещу стагнацията.