Измамната сигурност на Еврозоната

България не би приела да се присъедини към Еврозоната при сегашното є състояние. Това послание на българския финансов министър Симеон Дянков обиколи световните медии преди време. Какво печелим, когато губим, и трябва ли ни сигурността на Еврозоната, когато си имаме валутен борд? Ползите за България от влизане в Еврозоната са, общо погледнато, две. Едната е, че общата валута премахва валутния риск спрямо еврото и разходите при обмен на валути. Това улеснява търговските и инвестиционните взаимоотношения с чужбина, а по-високата степен на сигурност води до по-евтин кредит и повече инвестиции. Втората е, че при нужда можем да ползваме ликвидност от Европейската централна банка и ще имаме достъп до различните спасителни механизми, които в момента се създават. Какви обаче са нашите мотиви за влизане в Еврозоната? От първата или от втората полза са продиктувани? Ако са предимно заради втората - по-добре да изчакаме.
Таблицата долу показва резултатите от три национални допитвания, проведени през последните години.