Коуъркингът е начин на работа в пространство, което споделяш с други като теб, където нямаш постоянно бюро, но пък ползваш всички удобства на съвременния офис - достъп до интернет, конферентна зала, принтер, факс, скенер, зона за почивка и хранене дори и счетоводни консултации. Нещо като читалня в библиотека.
Всеки ден десетки хиляди хора по цял свят избират коуъркинг пространства не заради бюрото или въртящия се стол. Нито пък заради интернета и копирната машина. Всички те търсят контакт със себеподобни и професионално развитие чрез събитията, които непрекъснато се организират. В ерата на социалните мрежи и неограничената виртуална комуникация коуъркингът придава физическо измерение на Facebook, Twitter и LinkedIn.
"Ако приемем обичайната работа от 9 до 5, печелим ограничени професионални контакти и работна структура, но губим свободата си и възможността да контролираме своето развитие. Ако пък работим за себе си, печелим независимост, но страдаме от самота и свикваме с лошия навик да работим в изолация, без подходяща работна среда.