За разликите между офис  и технологичен парк

Госпожо Панайотова, моля, обяснете каква е разликата между една бизнес сграда, в която работят фирми от ИТ бранша, и технологичния парк?
- Разликата между един офис парк и технологичния парк е, че в първия сградите се строят и после се търси наемател за тях, а във втория компаниите идват заради близостта до университети, изследователски институти и стартиращи фирми. Това е среда, която предполага обмен. Затова се изгражда сграда, която може да е финансирана от самата компания, от частен инвеститор (на принципа на публично-частното партньорство) или от самия парк. И още едно уточнение - в технологичните паркове има компании не само от ИТ бранша. Това зависи от фокуса на парка, както и от синергийния ефект, който се цели, защото продуктите на информационните и комуникационните технологии имат приложение в почти всички сфери.

- На кои конкурентни предимства залагате за привличането на инвеститорите и на младите таланти на България?

- Паркът трябва да създаде среда за подпомагане и развитие на високите технологии.