За цените, вноса  и посланията на българското вино

Въпросите

1. Добра ли е гроздовата реколта тази година?
2. Каква е справедливата цена на хубавото вино
у нас?
3. Оказва ли натиск върху нея вносът от Чили, Австралия, Нова Зеландия?
4. Какво казва за страната ни българското вино
по света?

Стефан фон Найперг
собственик на "Беса Валей Уайнъри"

Българите все повече купуват качествени напитки

1. Тази година реколтата ни ще бъде малко, но за сметка на това доста качествена. Поради студената зима имаме поражения по лозите от измръзване, но сме взели необходимите мерки, за да възстановим насажденията. Сушата през последните два месеца не ни притеснява толкова много, защото имаме изградена модерна капковополивна система, която използваме само в такива необичайни за климата случаи. Очакваме много добро качество на гроздето от сортовете "Каберне" и "Пти Вердо". Тази година сортът "Сира" ще даде по-нисък добив, но се надяваме, че качеството му ще бъде на високо ниво. Като говорим за качество, не разбирайте само захарността на гроздето.