Горди спонсори

Олимпиадата отмина. Няма да говорим за нея, въпреки че там примери за спонсорство имаше много. Но искам да ви задам един въпрос, с който да ви върна у нас. Вие спомняте ли си някой някога да е говорил в новините за спонсорство в България? Е, ако изключим спортните емисии, поне аз не съм нито чувала, нито чела и дума по тази тема. Но наскоро около скандалите в българския волейбол не кой да е, а главният изпълнителен директор на ПОК "Доверие" излезе публично, за да обясни причините компанията да прекрати спонсорството си. И дори и да ви се стори странно, точно така трябва да се постъпва. Защото спонсорството е много важно, то е част от бизнеса и е тясно свързано с един от най-важните активи на всяка компания - репутацията.
Най-напред запомнете, че спонсорството не е благотворителност. То си е бизнес сделка, при която две страни си разменят стойности. В най-честия случай едната има достъп до важни за другата страна публики и срещу определена сума є дава правото да стигне до тях.