Продавай по-добре!

По всяко време, но още повече във времена на криза основният въпрос за съществуването, благосъстоянието и успешното развитие на една фирма е как да продава повече на клиентите. Отборът, който върши тази ежедневна дейност, е на търговците. В него обикновено са събрани различни играчи, с различни способности и възможности. Тяхното представяне поотделно и като екип зависи най-вече от мотивация им. Точно затова открай време се търсят, изпробват и много често отхвърлят всевъзможни системи за мотивация.
Както във всеки отбор, така и този на търговците не се състои от еднакви като възможности и поведение играчи. По подобие на един спортен тим те могат да се разпределят в 3 групи - звезди, основни играчи и черноработници. Редица маркетингови проучвания показват един нов възможен подход за мотивиране на различните хора в екипа с използване на различни стимули.
Звездите в един отбор са в състояние да постигнат всяка поставена пред тях цел (стига тя да е реално формулирана), но лесно се отказват, когато достигнат тавана на своите възможности.