Учителят е четящ човек

Госпожо Барух, много от изданията на "Аз Буки" имат над половинвековна история. Това е може би най-дългата традиция в българската периодика. Как си обяснявате този факт?
- Така е, повечето ни научно-методически списания са с история от 50-60 години. "Педагогика" е правоприемник на първото българско научно списание "Народна просвета" от 1928 г. Има и създадени сравнително скоро, като "Стратегии на образователната и научната политика" и "Професионално образование". Съдържанието им отговаря на теми и тенденции, резултат от развитието на модерното общество, на нови научни изследвания, доктрини, хипотези. Самият вестник "Аз Буки" също е с достойна история. Той е правоприемник на "Училищен преглед", започнал да излиза през 1896 г. Докато много издания имат своя история, "Аз Буки" гради история чрез своите издания.
- Какви цели си поставя издателството?
- Първата ни задача с колегите бе да преформатираме изданията с поглед към 21. век - нов дизайн, редколегии с участие и на чуждестранни учени, анонимни рецензенти, онлайн версии - за да отговарят на изискванията на международните системи от научни бази данни. Засега само две заглавия са представени в тях. Едното е "Природни науки", индексирано е в авторитетната европейска секция SCOPUS. Изданието е носител и на ImpactFactor. Второто е "Стратегии", което е индексирано в подобна система в САЩ. Всъщност имаме една-единствена цел - и останалата българска научно-методическа периодика да придобие ImpactFactor, което ще я направи разпознаваема в научния свят. За по-малко от година успяхме да извървим голяма част от пътя към целта. Близо 40 чуждестранни учени са в редколегиите на "Аз Буки". А само зад граница абонатите надхвърлиха 200 на всички континенти.

- Кои са вашите читатели, как успявате да стигнете до тях?
- Преподавателите в университети са 21 100. В България има над 2000 общообразователни училища. В тях преподават повече от 47 000 души. Учителите в професионалните училища са
13 800. Отделно 1500 са специалистите, ангажирани за работа с деца със специални потребности. В сферата на детските градини работят 19 600 души. Потенциален читател на изданията е и всеки студент, учен, докторант. Специализираните списания публикуват текстове с научна стойност - задължителни публикации за специализанти, докторанти, за клас-квалификация, резултати от научни изследвания както на изследователи, така и на преподаватели. Изданията се съхраняват във всяка училищна и университетска библиотека. Сериозен дял има абонаментът на хората без професионални интереси, а с хоби в астрономията, преводаческото изкуство, археологията и други.

- Какво може да кажете за учителя днес? Четящ човек ли е, ако погледнем към него през вашите издания и вашите тиражи?
- Автори на солидна част от текстовете, които се публикуват в списанията, са учители. Те споделят личния си опит като професионалисти, разказват за европейски инициативи, в които са участници. Чрез изданията търсят оценката на колегията за иновативни практики. Нечетящият човек не би писал, ако търси обратна връзка, а ще намери други начини за изява. Дали чете съвременният български учител, дава отговор още един факт - заявените от абонатите на "Аз Буки" общо 25 000 книжки през тази година.