Повишаването е по-трудно от уволняването

Кариерист. Тази дума оставяше особен вкус в устата ти в едни предишни времена, но не и днес. За новите млади професионалното израстване е скоростна дисциплина. Стълбата трябва да е нагоре, да е висока и по възможност да е ескалатор.
Повишението вече е нещо очаквано. А ти, ръководителят, имаш нелеката орисия да посочиш правилните хора в правилния момент и по правилния начин. Тези решения често са повратни в собствената ти професионална история. Ако издигнеш точните хора, може да постигнеш неочаквани висоти в бизнеса си. Една грешка обаче може до доведе до труднообратими последствия. В следващите редове ще се опитам да формулирам моите собствени разбирания по темата с повишението. А ти си този, който чете, и може да не си съгласен с мен. Както винаги, си запазвам правото да не съм прав.
Нека първо видим с какво разполагаме. Екипът. Изграждал съм такъв няколко пъти, на различни места, с различен състав и характер.