КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА е еврокомисар по мeждународно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. Преди да поеме този пост, е била вицепрезидент и корпоративен секретар на Световната банка. Тя е единственият източноевропеец в ръководството на банката, където работи от 1993 г. Била е икономист по околната среда за Европа и Централна Азия, a от 1998 г. последователно заема директорски позиции в Източна Азия, в отдела по околна среда, в московското представителство на банката и във вицепрезидентството по устойчиво развитие. Завършила е УНСС, доктор по икономика, специализира в САЩ и Великобритания. Чела е лекции във водещи университети в целия свят.

Нито една страна не е достатъчно богата, че да държи на щат толкова много професионални пожарникари и спасители, колкото биха є трябвали при тежко бедствие. Затова все повече държави избират да развиват доброволчеството като част от системата си на гражданска защита. Предвид все по-честите и сериозни бедствия и бюджетните ограничения, произтичащи от финансовата криза, инвестицията в доброволчески отряди не е лукс, а необходимост.