Най-добрите 30 мениджъри на 2012 г. обявяват за пръв път "Мениджър" и "Делойт България", компанията, която извършва оценяването. Това се случва сега - след първите два кръга на юбилейното пето издание "Мениджър на годината", в които се оценяват финансови резултати и добри управленски практики. Решихме да огласим тази подредба, защото много искаме имената на тези 30 изключително успешни стопански ръководители, носители на ноу-хау и прогрес в бизнеса, да станат широко известни. Гордеем се, че тези големи личности, лидери на водещи компании, участват в нашия конкурс.
Ето 30-те най-добри мениджъри на 2012 г., подредени по азбучен ред: Боряна Манолова от "Сименс България", Виолина Маринова от Банка ДСК, Вяра Анкова от БНТ, Георги Ранделов от "Майкрософт България", Горан Старчевич от "Палфингер Продукционстехник", Драган Радивоевич от "Каменица", Елена Маринова от "Мусала Софт", Зоя Паунова от "АстраЗенека", Ивайло Борисов от "Евромаркет Груп", Иван Колев Иванов от "Колев и Колев" ЕООД, Иван Тодоров от Subway България, Йорданка Николова от "Куинстайлс България", Красимир Узунов от "Интерсервиз Узунови", Левон Хампарцумян от УниКредит Булбанк, Максим Бехар от М3 Communications Group, Методия Чадиковски от "Рош България", Микаел Ив Бризон от "Монтюпе", Николай Генчев от "Уника България", Орлин Попов от "Хепи" ЕАД, Петър Ангелов от "Стандарт Профил България", Петя Димитрова от Eurobank EFG България (Пощенска банка), Пламен Матеев от ЦАПК "Прогрес", Ренато Келер от "Байер България", Снежина Казакова от DHL Express България, Сотир Немов от "Си Комерсиал 7", Стефан Софиянски от "Лев Инс", Теодор Осиковски от "Енергоремонт Холдинг", Христо Кусев от "Глориент Инвестмънт", Цветан Велковски от "Елдоминвест" и Янислав Тотев от "ДСВ Роуд".
Резултатите на компаниите, които те водят, са наистина впечатляващи. Тези 30 мениджъри са ръководили през 2011 г. 21 127 служители. Общо активите на оглавяваните от тях фирми за м.г. са били 28 млрд. лв. Сборният капитал, регистриран от компаниите им за същата година, е бил близо
5 млрд. лева.
30-те най-добри мениджъри работят в различни сфери. Петима са от сектора на индустриалното производство, четирима са от фармацията, трима са банкери. Трима са и представителите на сектора на информационните и комуникационните технологии. Освен това има мениджъри от производството на храни и напитки, от ресторантьорския бизнес, от търговията, от транспорта и логистиката, от сферата на медиите и пиара. Сред 30-те фирми, ръководени от най-силните участници в конкурса, има и производител на български обувки, компания от енергетиката и друга, която инвестира в недвижими имоти.
30-те най-добри мениджъри са пъстра група от хора с впечатляващи интереси и биографии. Някои от тях изцяло са израснали и са се развили в българската образователна и професионална действителност. Други са пренесли опита си и знанията си от чужбина. Сред най-добрите мениджъри има родители на по няколко деца, както и носители на научни титли.
Първите 10, които имат най-високи резултати сред 30-те мениджъри, са финалистите в нашия конкурс. Подредени по азбучен ред, това са: Боряна Манолова от "Сименс" ЕООД, Драган Радивоевич от "Каменица", Елена Маринова от "Мусала Софт", Зоя Паунова от "АстраЗенека България", Ивайло Борисов от "Евромаркет Груп", Красимир Узунов от "Интерсервиз Узунови", Левон Хампарцумян от УниКредит Булбанк, Максим Бехар от М3 Communications Group, Орлин Попов от "Хепи" ЕАД и Сотир Немов от "Си Комерсиал 7".
Заключителната церемония на конкурса ще е на 26 октомври т.г. в Националната опера и балет. Тогава ще стане известен новият мениджър на годината. Предстои финалистите да преминат през третия кръг на конкурса. На него "Делойт България" оценява личните и деловите качества. Най-добрият ще спечели.

Желаем на всички финалисти успех!

Да успееш в България


Какво се крие зад върховите постижения на най-добрите мениджъри? Визия, цели, талант, енергия. Списъкът вероятно е много по-дълъг и за всеки човек е различен. Но ето прочита на финалистите в конкурса "Мениджър на годината" на въпроса "Кое е най-важно за
успеха на бизнеса в България?"

БОРЯНА МАНОЛОВА, главен изпълнителен
директор на "Сименс България":
Няма една основна съставка за успех. Той трябва да бъде съчетание от основни корпоративни ценности и инвестиции в образование, квалификация, нови технологии и прозрачност. По отношение на икономическото развитие на страната ние имаме още много дълъг път на развитие. В обозримо бъдеще икономическата среда остава основно предизвикателство за бизнеса в страната. В същото време обаче не трябва да омаловажаваме и пренебрегваме развитието, през което преминахме през последните 15 години. Въпреки че финансовите ни резултати са все още стабилни, трудната обстановка оказва значително влияние върху нашите клиенти. Българският бизнес премина през изключително бурно развитие. Благодарение на него компаниите станаха много по-прозрачни, правилата и нормите за правене на бизнес започнаха да се спазват. Потенциал за подобрение на българската икономика има, тъй като много предприятия осъзнаха нуждата от модернизиране на своите производства за постигане на висока конкурентоспособност. Търсенето на енергийно ефективни и икономически изгодни решения остава основна предпоставка за успех. От друга страна, за да има успех една компания, е необходимо да има добър и сработен екип. Това, което тласка работата напред, са предизвикателствата, изгледът към бъдещето и шансът, който се дава на хората за личностно и професионално развитие. Младите висококвалифицирани специалисти, които работят в България, допринасят за изграждане на нова корпоративна култура, като по този начин те са основата на двигателя за успех на бизнеса в страната.

ДРАГАН РАДИВОЕВИЧ, генерален директор на "Каменица" АД:
Успехът на бизнеса в България зависи от много и различни фактори, които са предпоставка за успеха на бизнеса по целия свят. Сред най-важните е задълбоченото познаване на бизнеса и средата, в която компанията оперира. Това предполага както познаването на собствената индустрия, така и процесите и динамиката на цялата икономическа ситуация. Разбирането на тези процеси е свързано и с умението за анализирането им в дългосрочен аспект и формулирането на точни бизнес цели. За да се развива една компания, от съществено значение са и инвестициите. Въпреки че за част от бизнеса стагнираната икономическа ситуация често е причина вложенията да спрат и това е въпрос на оцеляване, смятам, че инвестициите са много важен фактор именно в условията на икономическа криза. Разбира се, важно е и ефективното им менажиране. Инвестиции са необходими не само за поддържане на основната дейност на компанията, но и за иновации, свързани с развитието є, както и такива за повишаване квалификацията, сработката и мотивацията на екипа. Иновативните решения са тези, които отличават компанията от останалите в бранша и сред потребителите, а мотивираният и висококвалифициран екип е най-важната предпоставка за успеха на бизнеса. Ефективният и гъвкав екип е свързан и с личните умения на един мениджър - той трябва да умее да мотивира във всяка една ситуация и етап на развитие, през който компанията преминава. Безспорно най-важната предпоставка за успеха на бизнеса е качеството на услугата или продукта, независимо от сферата, в която една компания оперира. Това трябва да е водеща предпоставка за развитието на компанията. И не на последно по значимост място - за успеха на бизнеса е все по-важна и корпоративната социална отговорност. Динамиката на съвременния свят затвърди социалната ангажираност на бизнеса като част от развитието му.

ЕЛЕНА МАРИНОВА, президент и съдружник
в "Мусала Софт":
Увереност в успеха! И за да бъде той устойчив: дългосрочна визия, средносрочна стратегия, краткосрочно планиране + добра образователна система + етична бизнес среда и лоялна конкуренция, адекватно регулирани и контролирани от държавата.

ЗОЯ ПАУНОВА, Marketing Company President, "AстраЗенека България":
Обществото и бизнесът в следващите години ще бъдат все по-изискващи - с очакване за по-високо ниво на корпоративна отговорност, с увеличени очаквания от страна на потребителите за максимална прозрачност, иновативност и гъвкавост, с желания за бизнес стратегии, които залагат на реалистично планиране, с нужда от екипност, лоялни служители и партньорство. Печелившият бизнес е онзи, който има стратегия и буфери за добри и лоши времена, който има механизми да се самосъхранява, без да губи посоката, както и способността да се развива. За това, разбира се, е нужна и подходяща законова среда, синхрон между интересите на бизнеса и държавата, механизми за запазване на икономическата активност, мерки за отстраняване на най-належащите проблеми и др. Ако поне част от тези неща се случат в максимално кратък период, ефектът върху икономиката ще се почувства бързо. За България ще бъде ключово да развива икономически сектори като фармацевтичната промишленост, производството на медицинска техника, ИТ услуги, енергетика, здравеопазване, екология, туризъм и др., за които има ресурс и потенциал за допълнително развитие. От значение ще е дългосрочното планиране на бизнес дейностите, както и инвестицията в образование и подготовката на конкурентен човешки капитал - това е шансът на българския бизнес да продължи интеграцията си в световните процеси. И другото, от което бизнесът ще има сериозна нужда, е държавна политика, която полага развитието на приоритетните бизнес сектори в дългосрочна перспектива.

ИВАЙЛО БОРИСОВ, главен изпълнителен директор на "Евромаркет Груп":
За да бъде успешен бизнесът в България, трябва да има стабилна и устойчива бизнес среда. Тази устойчива среда се създава чрез дългосрочна и последователна държавна политика, ориентирана към: развитие на приоритетни сектори от икономиката; модерна образователна система, адаптирана към приоритетите и нуждите на бизнеса; развитие на законодателната и съдебната система, защитаващи капитала; привличане на чужди инвестиции. Също така от изключителна важност е ясната и дългосрочна визия на мениджърите за развитие на всяка една компания в страната. Това означава да са налице точно формулирани стратегически цели, които да бъдат ясно комуникирани с всички служители и осъзнато приети от тях, да се работи в посока технологична модернизация, да се инвестира в развитието на висококвалифицирани кадри с цел да задържим младите хора в страната. Необходимо е също бизнесът да се развива все повече в среда на обективна и лоялна конкуренция, гарантирана с повече прозрачност и откритост в отношенията между икономическите субекти. Мениджърът трябва да залага повече на общочовешките ценности като морал, етика, почтеност, работливост, отговорност, ред и законност. Ако действията ни са подвластни на тези предпоставки, смятам, че бизнесът в България ще е по-успешен. Пожелавам си ние, стопанските лидери, да създадем българска марка, конкурентна и разпознаваема в света.

КРАСИМИР УЗУНОВ, собственик и управител
на "Интерсервиз Узунови":
1 Да си коректен към клиентите и банките.
2) Да подбереш подходящите мениджъри.
3) Да си разширяваш бизнеса според реалната икономическа ситуация. 4) Да продадеш навреме бизнеса.

ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор
на УниКредит Булбанк:
Не искам да изпадам в ситуацията на хората, които пишат поучителни книги как да станем милионери или как да си намерим приятели. Много пъти съм казвал, че няма магически списък от две или три неща, които да изпълним и това да гарантира успеха. Но ако трябва да обобщим, в България, а и навсякъде другаде, успехът е комбинация от умение, предприемчивост и малко късмет.

МАКСИМ БЕХАР, изпълнителен директор
на M3 Communications Group:
Най-лошото решение е по-добро от невзетото решение... Повтарям тези думи вече поне пет години, а сигурно е трябвало да го правя и преди това. С тях искам да кажа, че чувството за иновация, за промяна, за движение напред не трябва нито за миг да бъде забравяно, ако един модерен мениджър наистина иска да бъде модерен. Всъщност обърнете се за миг назад и сами ще се убедите, че всичко, което е работило преди пет-шест години, вече не работи. С изключение на морала, етиката и честността - основата на всеки бизнес. И ако приемем това за безусловна даденост, то сега най-важното за бизнеса в България е... просто да си върши работата. Собственичката на малкото магазинче да го държи чисто, уютно, привлекателно и постоянно да се старае клиентите да се връщат пак. Директорът на голямото предприятие да умее да мотивира работниците и да се грижи те винаги да научават най-новите неща, които се случват по света в тяхното производство. В офисите - мениджърът да е лидер, и то такъв, че всеки да иска да го следва, да прилича на него и да го надмине по знания. И всичко това става много просто - като се вземат решения. Смели, рискови и иновативни. Всеки ден.

ОРЛИН ПОПОВ, собственик и генерален мениджър
на веригата ресторанти в България Happy Bar&Grill и Happy Sushi:
Най-важното според мен е да знаем какво търсят клиентите. Да им го поднесем по начин, който да ги възхити. Да поддържаме константно качество, като едновременно с това непрестанно се развиваме и усъвършенстваме според променящите се изисквания на клиентите. След което се намесва рекламата, която поддържа имиджа на марката и напомня на клиентите, че ние съществуваме. Това, което разбрахме, е, че човек е успешен, когато се концентрира само върху едно нещо, което прави най-добре. В момента се занимаваме само с нещата, които разбираме, и всичките ни усилия са насочени натам.

СОТИР НЕМОВ, управител на "СИ Комерсиал 7":
Любов, Вяра, Подкрепа. Да правиш с любов това, с което си се захванал и искаш да реализираш като своя мечта, каквито и трудности да изпитваш и препятствия да срещаш. Вяра - да вярваш, че винаги може повече и че България е място на неограничените възможности. Да вярваш, че ще успееш, колкото и да те отчайва реалността и да те принуждава да спреш и да се откажеш. Да вярваш в хората, с които работиш, както и те да ти вярват, че в труден момент няма да ги подведеш и да ги изоставиш. Да се грижиш за тях като за свое семейство. Да даряваш част от себе си и от своите знания на хората около теб, без да чакаш отплата. Да имаш подкрепата на семейството си в миговете, когато си далеч от тях. Не само според мен разстоянието изисква подкрепа, а и когато ти е най-трудно изобщо, когато си пред дилема, когато си под непрекъснат стрес, когато си на ръба да се откажеш, когато си пред избор или пред заплаха да жертваш ценностите си. Да имаш безусловната подкрепа на приятели и познати в моменти, в които имаш нужда от това. И така да осъзнаеш, че никога не си сам. Да подкрепяш и ти хората си винаги когато те също имат нужда от това. И винаги да знаеш, че "Няма начин да няма начин". :)