Рано или късно един долар  ще е равен на едно евро

АНДРЕЙ ПРЪМОВ е управител на финансова къща "Адлон Дисконт" ООД. Кариерата му на финансист и банкер започва в Стопанска банка, преминава през Пощенска банка и Международната банка за инвестиции и развитие. Специализирал е в Булбанк, в "Соломон Брадърс", "Дрексел, Бърнам Ламберт", в Лойдсбанк. Съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров", членува в Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, както и в съвета на директорите на Българската фондова борса.

Господин Пръмов, коя ще бъде силната валута до края на годината?
- Това не е толкова лесен въпрос предвид усилията, които големите развити страни в криза полагат, за да държат валутата си на ниски разменни курсове спрямо останалите. По принцип валутите на държави с излишък в платежния си баланс са силните валути. Това са японската йена, швейцарският франк, австралийският долар... Но те не са глобални резервни валути, каквито са щатският долар и еврото, затова интересът у нас към тях е малък или никакъв.