Интересни времена настанаха за българския банков сектор. Продажби на цели финансови институции, поява на нови акционери, разместване в позициите при основни играчи. И всичко това заради кризата... или въпреки нея. Ако за едни новините са негативни, за други са свързани с положително развитие на събитията. Дори през отпускарското лято не спряха да идват новини от сектора. В средата на август стана ясно, че в Инвестбанк влиза нов акционер. Това е оманският бизнесмен Адил Саид Ахмед ал Шанфари, вицепрезидент на "Шанфари Груп оф Къмпанис". Той придобива 29 761 905 акции с право на глас на Инвестбанк, което се равнява на 24,93%. Със сделката капиталът на Инвестбанк се увеличава с 50 млн. лв., като така се изпълняват препоръките на БНБ, която от около година настояваше капиталът да се повиши. Очевидно това не бе лека задача в тежките кризисни времена. До появата на арабския инвеститор.
Промяна в акционерната структура имаше и при ПроКредит Банк.