Спиртните напитки са на първо място  в износа на Европа

ПОЛ СКЕХАН е генерален директор на CEPS - European Spirits Organisation, от ноември 2011 г. Преди това е бил директор на Европейската кръгла маса за търговия на дребно и зам. генерален секретар на Асоциацията на европейските търговски камари в продължение на 10 години. Бакалавър по търговия от Университета в Дъблин и има MBA от UBI/Mercer University.

Господин Скехан, разкажете повече за CEPS - European Spirits Organisation (Европейска конфедерация на производителите на спиртни напитки), и каква е ролята на вашата организация за развитието на индустрията?
- CEPS е създадена през 90-те години на миналия век в Брюксел като мост между индустрията на спиртните напитки и европейските институции. Така, от една страна, информираме нашите членове за политиките и мерките, които се предприемат по отношение на техния бизнес, а от друга - събираме мненията, предложенията и коментарите на индустрията, които даваме на институциите с цел да бъдат отразени в съответните законодателни актове, които се въвеждат от Европейската комисия, Парламента и Съвета на Европа.