За автомобилния пазар, чуждите купувачи и предпочитанията на българския потребител

Въпросите

1. Съживява ли се автомобилният пазар в България?
2. Увеличава ли се делът на чуждите купувачи на автомобили в България и за какво говори това?
3. Промениха ли се предпочитанията на българския потребител и в каква посока?
4. Каква е вашата прогноза за пазара и за цените на автомобилите?

Бернар Нувиал генерален директор на "Рено Нисан България"

Очаквам постоянен, но лимитиран ръст на продажбите

1. През 2012 г. пазарът на нови автомобили в България бележи лек ръст спрямо миналата година, но тези резултати не са постоянни и стабилни. Има месеци, когато се наблюдава спад, има и такива с по-добри резултати. Това се дължи на големия брой корпоративни клиенти, които влияят сериозно на резултатите. Автомобилният пазар като цяло силно зависи от икономическата ситуация в страната, така че неминуемо при ръст на икономиката това ще се отрази на по-добрите резултати в автомобилния сектор.

2. За марките, които ние продаваме, чуждите купувачи са единични случаи.