Застраховка на плащанията дава предимство в бизнеса

Милена Виденова е управител на COFACE България. Професионалният є опит включва редица управленски позиции в банковата и финансовата сфера - съветник "Риск мениджмънт, проектно финансиране и еврофондове" в Хипо НОЕ Групе Банк АГ, Австрия, директор "Кредитен риск" във "Финансиа Груп", ръководител "Еврофондове, публични финанси и банково застраховане" в УниКредит Булбанк, директор "Регионални корпоративни центрове и продуктово развитие" в Ейч Ви Би Банк Биохим и други.
Магистър е по международни икономически отношения от УНСС, с множество специализации в страната и чужбина.

Госпожо Виденова, задълженията между фирмите се превръщат в сериозен проблем за бизнеса. Какви са вашите наблюдения, кои са основните грешки, които допускат компаниите?
- Много от компаниите започват да се обръщат към фирми за събиране на вземания в един доста по-напреднал етап на просрочване на вземането, в редица случаи над 120 дни или дори по-късно. Все още малка част от фирмите проучват добре купувачите, с които искат да работят на отложено плащане.