Маркетинг стратегии за 21. век

АЛЕКСАНДЪР ЧЕРНЕВ е професор по маркетинг в Kellogg School of Management, Northwestern University, САЩ. Има докторска степен по бизнес администрация от Duke University и е автор на "Strategic Marketing Management" (с предговор от Филип Котлър). Изследванията му са публикувани във водещи маркетингови издания и често бива цитиран в бизнес пресата, включително в Business Week, Forbes, Newsweek, The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times, Harvard Business Review. Д-р Чернев съветва компании по целия свят в сферата на маркетинговите стратегии, бизнес иновациите, брандинга и управлението на клиенти.

Последните няколко десетилетия преминаха под знака на значителни технологични, регулаторни и социални промени, които оказаха сериозно влияние върху начина, по който фирмите правят бизнес. Тези изменения в бизнес средата доведоха до сериозни промени в процеса, по който фирмите разработват и реализират маркетинговите си стратегии. Седем такива ключови промени, отразяващи фундаментални тенденции в развитието на маркетинга, са представени в детайли по-долу:

От фокус върху клиента към нуждите на клиента.