В момента, когато Робърт Каплан и Дейвид Нортън създават балансираните карти в САЩ, други учени отсам океана разработват EFQM - Европейски модел за организационно съвършенство. Той е представен от Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management), създадена от 14 европейски компании, между които Philips, Nestle, Volkswagen, KLM и др. Ключовите фигури във фондацията са изпълнителният директор Пиер Каше и президентът Марк Дъхем. Пиер Каше е бивш зам.-директор "Управление и стратегия" на френската електрическа компания EDF. А Марк Дъхем е бивш генерален мениджър за Европа на белгийския химически концерн Solvay. Европейският модел е класика в управлението на компаниите и се изучава във водещите икономически университети по света.
В момента той се прилага в над 30 хил. компании, сред които Siemens, BMW, DHL, IBM, Xerox, E.On, Nokia, British Telecom. В България - от 11 организации, сред които Националната агенция по приходите, общините в Ямбол, Разград, Смолян, Пазарджик и др.