Древната история на фотографията

Днес фотографията е изкуство, глобална индустрия, както и професия и хоби за милиони хора по света. При това възможността да снимаме когато и колкото поискаме с мобилния си телефон е плод на многовековно технологично развитие. Нека погледнем в миналото, за да разберем как човечеството успя да опитоми светлината.
Думата "фотография" е използвана за първи път от британския учен Джон Хершел (1792-1871) през 1839 г. Тя произхожда от гръцки език и означава буквално "рисуване със светлина". Можем да твърдим, че фотографията води началото си от човешкия стремеж "да уловим мига". Още от зората на времето хората
са виждали красивите "рисунки на светлината" - в отраженията върху гладка повърхност или в плетеницата от слънчеви
петна, промъкнали се през листата на дърветата. Малцина обаче са имали таланта, а и търпението да нарисуват това, което виждат.
На най-фундаментално ниво фотографията включва два отделни процеса. Първият е самото заснемане, т.е. хващането на "светлинната рисунка", а вторият е нейното отпечатване, т.е.