Проф. Енчо Попов:
Липсата на перспектива е по-страшна от бедността
Не съм песимист, защото вярвам, че творческото начало в човека
е неунищожимо

Чел съм статистики, според които внедрените в живота и производството изобретения в световен мащаб са само 5% от признатите. Така ли е и с твоите изобретения?
- При мен този процент е над 30. От над 80 признати мои изобретения над 30 са внедрени. Защо? Случи се така, че веднага след като завърших инженерното си образование, попаднах в центъра на развойната и иновативна работа в областта на електрическите машини. Още през 60-те години в България започваше нещо като "златен век" за електрическите машини. През 70-те години бях в центъра на развойната работа по електрокарни двигатели и на започване на производствената и развойна дейност по автомобилни генератори и стартерни електромотори за леките автомобили "Жигули". Известно е, че прогресът в автомобилостроенето е много динамичен. В тази връзка стартерните електромотори за автомобили бяха достигнали висока степен на техническо и производствено съвършенство.