Философия на топките за голф

Един професор по философия започнал лекцията си пред студентите по доста странен начин. Без да пророни и една дума, той извадил и поставил на катедрата един голям празен буркан от майонеза и започнал да го пълни с топки за голф. След като го напълнил догоре с топки за голф, той се обърнал към студентите и ги попитал дали бурканът е пълен. Те се съгласили, че бурканът е пълен.
Професорът тогава извадил кутия със ситни речни камъчета и ги изсипал отгоре върху топките за голф в буркана, разклатил го леко и камъчетата се наместили и попълнили празното пространство между топките за голф. Професорът отново попитал студентите дали бурканът е пълен. И те отново се съгласили, че е пълен.
Този път професорът извадил кутия с пясък, който отново изсипал в буркана и естествено пясъкът си проправил път и се наместил в свободните процепи между топките за голф и камъчетата. Въпросът бил отново зададен - и отново студентите единодушно отговорили, че вече бурканът бил пълен.