Утрото след монополите

В резултат на протестите общественото внимание се концентрира върху проблема с монополите. Всъщност по-скоро фокусът на консенсус беше "против монополите", като практически всички протестиращи и политически партии подкрепиха този лозунг. Обаче колкото има ясна визия "против" монополите, толкова въобще не изкристализира ясна и широко подкрепена визия с какви позитивни стъпки да бъде постигната промяна. А без конкретни стъпки и политики резултат няма как да има.

Държавни или частни?
Една от идеите, която се защитаваше от част от протестиращите, беше свързана с "национализация" на електроразпределителните предприятия и поемане на техните функции от държавната НЕК. Тъй като насилствена национализация директно противоречи на принципите на ЕС, думичката "национализация" беше премахната, макар искането за държавна собственост да остана. Вливане на всичко в НЕК също противоречи на директивите на ЕС, да не говорим, че няма как да пребориш монопол, като създадеш още по-голям, вертикално интегриран.
Така или иначе, като премахнем невъзможни по европейското законодателство идеи, дебатът дали монополите да са държавни, или частни е съвсем легитимен.