Братя Симеонови - едни от  най-големите банкери на България

В Русе всеки знае за тях. Иваница и Стефан Симеонови са двама от най-известните банкери в България в края на 19. век. И днес сградата на тяхната банка е една от най-красивите в крайдунавския град.
Веднага след Освобождението Русе с неговите над 26 100 жители е най-големият град в Княжество България, най-развитият стопански и търговски център. Неслучайно тук позиционират бизнеса си известните банкери и предприемачи братята Иваница и Стефан Симеонови.
Двамата са родени в Габрово, в семейството на учител, но се преместват в Търново, а по-късно - в Русе. В крайдунавския град по-големият Иваница, роден около 1850 г., подхваща търговия и се сдружава с Баба Тонка и синовете є, подпомага преминаването на хъшовете през Дунава. След
1878 г. в очите на съгражданите си е заможен и стабилен човек, при това с минало. Избират го за общински съветник в първия общински съвет на Русе, а през
1881 г. - и за кмет на града.