Господин Борисов, пред какви предизвикателства е изправен бизнесът с производство и разпространение на лекарствени средства?
- Производството на лекарствени средства е хуманна мисия, която се основава на високи стандарти за качество, безопасност и ефективност на медикаментите. "Софарма" се наложи като компания с икономически, производствен и интелектуален потенциал и това я превърна в определящ фактор на фармацевтичния пазар. Ето защо ние непрекъснато се стремим към иновативно развитие и разработване на нови продукти. За тази цел не само разширяваме портфолиото си, но и непрекъснато повишаваме качеството на произвежданата продукция.

- Каква ERP система използвате в "Софарма" и какво ви накара да потърсите подобен продукт?

- Продуктът, които внедряваме в "Софарма" АД, е Microsoft Dynamics Axapta 2009 заедно с някои специализирани вертикални решения за фармацевтичния бизнес, които са интегрирани в системата. Към момента основната част от системите, които използваме, са или вътрешно разработени, или са специализирани решения, които обслужват отделни аспекти на бизнеса - като счетоводство, HR, лекарствена безопасност и документооборот.
С непрекъснатото разрастване на бизнеса и обема на информацията обаче се налага да разполагаме с по-бърза обратна връзка, както и с по-добра взаимосвързаност и автоматизация между всички звена на фирмата. Именно това е предпоставката да потърсим интегрирано ERP решение за управление на бизнеса. Сред предимствата, които очакваме да получим от използването на подобен управленски софтуер, са унификация на работния процес в различните ни звена и офиси, оптимизиране и автоматизиране на процесите, както и подобряване на цялостния текущ контрол над дейността.

- Какви бяха критериите, според които избрахте продукта и доставчика?

- На първо място поставихме изискването да намерим решение, което едновременно да е функционално и да обхваща всичките процеси във фирмата. Освен това искахме решението да е гъвкаво и да позволява ние да настроим системата спрямо бизнеса, вместо обратното. При избора на консултант по внедряването също заложихме специфични критерии - доставчикът да е сертифициран партньор на производителя и да е утвърдена компания с редица големи внедрявания. Друго наше изискване бе да се докаже ефективността на продукта. Поискахме преди закупуването на лицензите да създадем прототип на системата, в който да проиграем основните ни производствени процеси. Резултатите от тестовете на прототипа бяха решаващи при крайния ни избор.
Спряхме се на Axapta 2009 и LLP Dynamics България по редица причини. Системата е доказана в световен мащаб като софтуерно решение, което може да обслужва сложни процесни производства със сериозно планиране и освен това е гъвкаво при настройка. Всеки отделен елемент от системата подлежи на конфигурация, която се осъществява сравнително бързо.

- Защо избрахте LLP Dynamics за доставчик?
- Накратко, беше проведен конкурс, на който те предложиха най-добрите условия. При това LLP Dynamics имаше необходимия опит за осъществяването на мащабен проект като нашия.

- Какви промени донесе ERP системата във всекидневието на вашия бизнес?
- В организация като "Софарма" текущата координация и комуникация са ключови. Това, което ще ни позволи Microsoft Dynamics AX, е да планираме в реално време материалните потоци, които захранват производството и логистиката между отделните фабрики и складове, както и да следим текущата дейност на самото производство. Освен това AX позволява да контролираме продажбите и доставките за България и чужбина. Същевременно всичко се отразява автоматично като счетоводна информация, която се генерира в реално време и с минимална намеса.

- Какви са конкретните резултати и измеримите ползи от внедряването на този етап?

- Ключов приоритет на "Софарма" е осигуряване на качеството на продукцията. MS Dynamics АХ например позволява пълна проследимост на всички партиди. Във всеки един момент може да се види всяка партида материали в кои продукти участва и на кои клиенти е продадена. И обратно, системата позволява да се провери от кои партиди материали се състои всяка партида готов продукт, както и кои са техните доставчици и производители.
Друг плюс е унификацията на процесите и намаляването на документооборота във фирмата в резултат от това, че цялата информация е налична в електронен формат. В този случай не е необходимо генериране на справки от отделни програми и компилиране и разпечатване на отделни отчети.
- Какво бихте посъветвали компании, на които им предстои изпълнението на подобен проект?
- Моментът за внедряване на интегриран софтуер настъпва, когато мениджмънтът на компанията осъзнае липсата на навременна информация за ключови аспекти на бизнеса си. Основното, което всяка една компания трябва да има предвид, преди да стартира внедряването на ERP система, е ясното и точно дефиниране на бизнес процесите и процедурите вътре в организацията. Ключов е и изборът на партньор - това трябва да е компания с доказан опит, която може да покаже резултати в реална среда, независимо дали това ще стане чрез прототип на системата, който ще използва данни от вашата фирма, или чрез референтни посещения при техни клиенти.   

"СОФАРМА" е икономическа група, в чийто състав пряко или косвено влизат общо 18 дъщерни български и чуждестранни дружества с подобен предмет на дейност. Компанията разполага с девет производствени завода, съобразени с изискванията на GMP (Добра производствена практика). През 2013 г. дружеството ще открие в София нов завод за производство на твърди лекарствени форми с годишен капацитет от 4 млрд. таблетки, който в момента е в процес на лицензиране. "Софарма" АД е единственият български производител на ампулни и супозиторни форми. Инвестициите на групата за 2012 г. възлизат на близо 76 млн. лв., като за 2013 г. се очаква да надхвърлят 40 млн. лв. Приходите от продажба на продукция се увеличават с 0,4 млн. лв., или 0,21%, достигайки 210,3 млн. лв. за 2012 г. спрямо 209,8 млн. лв. за 2011 г. Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио. Някои от оригиналните продукти на "Софарма" са с основен принос в приходите на компанията от външни пазари. Продажбите на местния пазар се генерират основно от генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е добре познатият Аналгин. Портфолиото на "Софарма" покрива всички терапевтични групи: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

LLP DYNAMICS БЪЛГАРИЯ е част от международната консултантска компания LLP Group, основана в Чехия през 1992 г. LLP е лидер в разработването и внедряването на ERP решения за местни и чуждестранни компании и през 2012 г. отбелязва 20 години от създаването си. В този период тя успя да се превърне във водещ доставчик на бизнес решенията на Microsoft - Microsoft Dynamics ERP, в Централна и Източна Европа както за местни, така и за чуждестранни компании. С реализираните повече от 250 внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 75 внедрявания на Microsoft Dynamics AX LLP се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона и заема водещо място в Централна и Източна Европа. В момента компанията има офиси в България, Румъния, Чехия, Унгария и Словакия и е почетен член на международните клубове Microsoft Presidents Club и Inner Circle.