"Джурасик парк" идва на живо

Основната причина филмът "Джурасик парк" да се превърне в културния феномен, който познаваме, е завладяващата идея в основата на историята - възкресяването на отдавна изчезнали биологични видове. През последните години тази идея извървя пътя от чистата научна фантастика до съвсем реална възможност. Първото клониране на отмрял биологичен вид стана факт през 2003 г., когато екип от испански и френски учени успя да клонира пиренейски ибекс, използвайки ДНК от тялото на последния представител на рода. За съжаление, клонираният малък ибекс се оказа нежизнеспособен и живя само 12 минути след раждането си. Макар и неуспешен, този опит показа, че клонирането на изчезнал вид е възможно.
Най-успешният до момента опит за възкресяване бе обявен през март т.г. Австралийски учени от Университета на Нови Южен Уелс успяха да създадат жизнеспособни ембриони от т.нар. коремномътеща жаба (Rheobatrachus silus). Видът е обявен за изчезнал през 1983 г. и е известен с това, че майката поглъща яйцата си, мъти ги в стомаха си и накрая новородените жабчета се раждат през устата є.