Кратка история  на сладоледа

Когато си купуваме сладолед, последното нещо, за което бихме помислили, е на кого дължим изобретяването му. Той е резултат от приноса на различни култури и от развитието на две приложни научни области, без които съвременният свят щеше да е съвсем различен - технологиите за охлаждане и хранително-вкусовите.
Корените на ледената сладост се губят в далечното минало. Със сигурност в основата на всичко е страстта на човечеството към студените напитки и десерти. Снегът и ледът без съмнение са били използвани за охлаждане на храна още в праисторически времена. Свидетелства за това има от всички велики цивилизации на Античността, включително от древните култури на Гърция, Рим, Индия, Китай и Япония. Лед и сняг са били събирани от близки планини с постоянни снежни шапки. Те били съхранявани в пещери, в специално изградени ледени кладенци или в надземни "ледени къщи". Към 400 г. пр.н.е. в Персия се появяват т.нар. якчали (yakhchal) - ледени ями, покрити с надземни конуси, изградени от топлоизолиращи материали.