Ако метърът беше човек

Да, тя е практична, лесна за измерване, лесна за обясняване и еднаква навсякъде. Но точно в тези неща се крие и проблемът. Метричната система е толкова безукорна и смислена, че ако беше човешко същество, тя щеше да прави само добрини и смислени неща. Ако метричната система беше човек, той щеше да консумира екологично, щеше да има правилни мисли, щеше да става рано и да прави само правилни неща. Никога нямаше да има погрешна мисъл или провал. Има нещо много праведно и педантично при метъра. Една такава помпозност, която се получава, когато знаеш, че си със скоростта на светлината за 1/299 792 458 от секундата. Не за 1/299 792 459, нито за 1/299 792 457. Трябва да завършва с 58 на пикосекундата. Ако метърът беше човешко същество, той щеше да бъде толкова съвършен и безсмислен, че щеше да бъде лишен от всякаква форма на хуманност.
Нека ви дам пример, който да ви доближи до това, което искам да обясня.