Цели поколения историци и изследователи са изучавали митичния ръкопис на Войнич. Една книга, написана на незнаен език от неизвестен автор. Името на този илюстриран ръкопис не произлиза от неговото заглавие, а от Вилфрид Войнич, колекционер на антики от американо-полски произход, който е притежавал книгата в началото на миналия век. Той я е открил в стар шкаф с прашасали книги в манастир в Северна Италия. Войнич е прекарал целия си живот в опит да дешифрира и разбере книгата. Починал е, без да успее да разбере и една дума от нея.
Въглеродният анализ показва, че ръкописът е от 15. век. Текстът съдържа 170 хил. знака и е от 240 страници. Използваната азбука има 40 букви, всяка една от които е непозната за човечеството. По-голямата част от илюстрациите в книгата са на растения, които никога не са съществували. Единствените дешифрирани елементи са някои астрономически илюстрации. Днес научният работник Марчело Монтемуро и неговите колеги от Университета в Манчестър са близо до дешифрирането на кода.