(Не)здравословен дефицит

Често на дефицита в държавния бюджет се гледа едностранчиво. За някои той е панацея - решение на всеки проблем, и те подкрепят максималното му увеличаване. За други - точно обратното, дефицитът е нещо твърде лошо и трябва да се избягва на всяка цена. Разбира се, човек може и трябва да има мнение в този дебат "за или против" увеличение на дефицита. Проблемът обаче е, когато дефицитът остане единственото нещо, което се дискутира в икономическата и бюджетната политика. В такава ситуация се пропускат много по-важни и структурни пречки пред развитието, а това никак не е полезно.

Колко е той?
Въпреки огромния брой хора, които изказват мнение по дебата "за или против" бюджетния дефицит, всъщност много малко от тях се интересуват от въпроса колко точно е той. Разминаванията в измерването, както ще видим, може да се окажат много по-проблемни от самия му размер.
Ако погледнем данните на Министерството на финансите, през 2009 г.