Революцията на роботите

Доскоро индустриалните роботи можеха да бъдат видени единствено на поточните линии в автомобилостроителните компании и някои високотехнологични производства. Развитието на технологиите обаче създаде ново поколение адаптивни машини, способни да извършват доскоро немислими деликатни дейности. Новите индустриални роботи са безопасни за хората наоколо и могат лесно да бъдат пренастройвани за изпълнението на различни задачи.
Резултатът от всичко това е, че тези роботи могат да бъдат вмъквани директно в съществуващите бизнес процеси и да бъдат преназначавани когато и където е необходимо.
Популярността на роботите нараства непрекъснато в глобален мащаб. Сериозен фактор за това са техните намаляващи цени, които в много случаи стават конкурентни на годишните заплати. Не е за пренебрегване и фактът, че автономните индустриални машини са средство за справяне с глобалния недостиг на квалифицирана работна ръка в производството и услугите. Роботите са особено ценни, когато става дума за тежка, монотонна или опасна работа, за която трудно се намират кандидати.
Представяме ви дейности, в които роботите вече са сериозен икономически конкурент на работната ръка или са на път да се превърнат в такъв.