Трудното отмина. А сега накъде?

Еврозоната и Европейският съюз, изглежда, започват да се измъкват от продължилата година и половина рецесия, предизвикана от дълговата криза и несигурността около бъдещето на общата валута. През второто тримесечие на 2013 г. те отбелязаха малък растеж на тримесечна основа (съответно 0,3% и 0,4%), което не се е случвало от септември 2011 г. Други конюнктурни индикатори също показват подобрение след близо две години влошаване. Макар да е още рано да твърдим, че Европа със сигурност е излязла от рецесията, все пак изглежда, че тези данни показват началото на един положителен процес.
Точно в същото време в българската икономика ситуацията е по-шарена. В тримесечието, когато ЕС и Еврозоната отбелязаха малък икономически растеж, в България бе регистриран тримесечен икономически спад (макар и само 0,1%) - което се случва за първи път от 2009 г. насам. Ако се отчете още едно тримесечие на икономически спад, технически страната би изпаднала в рецесия. Защо се случва това и какво може да се направи?