Сергей Андронов: Основна задача на всяко правителство е да насърчава родното производство

Има ли нещо, което искате да промените в компанията си, а не успявате?
- Една от основните цели на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е да се нареди сред лидерите на нефтопреработването в Европа. В това отношение е направена голяма крачка напред, но пред колектива на дружеството предстоят още много работа и предизвикателства, като заедно с това ние осъзнаваме, че имаме още немалък потенциал що се отнася до въпросите, свързани с енергийната ефективност, производителността на труда. Именно това са областите, в които ние ще съсредоточим своите усилия в близките няколко години.

- Какво ви вдъхновява в работата?
- Практическите резултати - ние построихме и въведохме в
експлоатация нови инсталации Хидроочистка-5 и Хидрообезсерване на бензин-1, Сярно-кисело алкилиране, реконструирахме редица обекти в дружеството. Ние не се страхуваме да поставяме пред себе си амбициозни цели за кратки срокове. Винаги сме отговорни пред нашите акционери. Обикновено зад тези простички думи се крие колосален труд и напрежение.