Цветан Ботев: Ако политиците се държат  като мениджъри, България ще просперира

Kакво успешният мениджър прави по-добре от другите?
- Някои казват, че добрият ръководител се ражда такъв. Но аз смятам, че ключът към успеха е в неговата дисциплина, упоритост и нюх. И най-вече в отношенията му с неговия екип. Добрите отношения в един екип се базират на доверие, толерантност и споделен устрем и именно мениджърът е този, който трябва да изгради тези отношения. Ако той съумее да направи това, високите резултати няма да закъснеят, компанията ще просперира, а той ще бъде успешен.

- Трябва ли да има приоритети в развитието на България, кои могат да бъдат те?
- Разбира се, ако не приоритизираме, означава, че или не виждаме правилния път за развитие, или не сме в състояние да го дефинираме. А повярвайте ми, това няма да ни доведе до нищо добро. И няма да ни позволи да си възвърнем така желаните позиции на международната сцена и най-вече статута на уважавана страна - членка на ЕС.