"Свети Лазар" - различната болница

Д-р Николов, ръководите болница "Свети Лазар" повече от 15 години. Кое е най-важното във вашата работа?
- Три основни фактора са най-важни за болница "Свети Лазар". На първо място това са технологиите. На практика те са водещи за качеството и съответно за медицинския ефект. Става въпрос за технологии в гинекологията, в акушерството, при вземане и обработване на стволови клетки, технологии за асистирана репродукция. При нас хората идват най-вече за да получат качествена медицинска помощ, но също така и перфектно обслужване, отношение и грижи, които са ежедневни, без прекъсване, без почивни дни.
Другото важно условие е квалификацията на кадрите. Заедно с високите технологии лекарите са определящи за успеха. Всъщност еднакво важно е тези две условия да са на високо ниво. Тези два много важни фактори трябва да се допълват и да си съответстват. И третото много важно условие е доброто обслужване и постоянната актуализация на параметрите на тези три фактора. Това е много важно - осигуряването на постоянно високо ниво във всички сфери. В нашата дейност, така както я разбираме ние в нашата болница, няма еднократна инвестиция - всичко се обновява непрекъснато - и технологиите, и квалификацията на лекарите и на целия персонал, и степента на комфорт за пациентите.

- Как мотивирате екипа си?
- Проблемът с текучеството на кадри в страната е много голям и ще се задълбочава. За съжаление, това е резултат от ситуацията и средата, в която живеем и работим. Ние сме създали такава система, че да бъдат мотивирани не само лекарите, но и целият екип - средният медицински персонал и санитарките. В противен случай настъпва хаос, появяват се пробойни в системата и тя не работи максимално ефективно. Дори най-важната работа - лекарската, да е свършена както трябва, удовлетвореността на пациентите се формира от серия фактори - условия, обстановка, храна, всичко е важно. За пациентите това е повече от 50% от качеството на клиниката. Влагаме много в изграждането на екипа и осигуряването на много добра професионална атмосфера. Стараем се всички да бъдат ангажирани в този процес и мислим за всеки един член на екипа. Убедени сме, че доволният служител е по-добър в работата си, той е по-добър и като професионалист - работи с по-голяма отдаденост, а пациентите усещат тази разлика веднага.

- Добре познавате психологията и на лекарите, и на пациентите... Кое е най-силното предимство на болница "Св. Лазар"?
- След повече от 30 години работа е нормално да познаваш процеса и участниците в него от всички страни. "Св. Лазар" има много предимства. Може би едно от най-силните за пациентите е, че не се усеща като болница. Ние имаме всичко, което ни прави успешно здравно заведение - последни технологии за изследване и диагностика, висококвалифицирани специалисти, добро отношение и обслужване... Но още преди да започнем да строим болницата, концепцията ни беше тя да не прилича на класическа болница, защото повече от 90% от пациентите ни са здрави бременни и родилки. Това рефлектира и върху резултата. Едно от авангардните неща е създаването на детски интензивен сектор в болницата, в който грижите са концентрирани върху силно недоносени деца или деца с увреждания. При нас работят едни от малкото лекари педиатри със специалност неонатология. Първи в България преди 8 години създадохме банка за стволови клетки, сертифицирана по най-високите европейски стандарти.   

Д-Р ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, д.н., е съосновател и един от собствениците на болница "Свети Лазар". Завършва МА - София, през 1979 г. До 2000 г. е главен асистент в Университетска болница "Майчин дом", преподава и развива научна дейност. Специализира в клиниките "Бодлок" и "Сент Антоан" в Париж, както и в Рейм, Франция. През 1994 г. защитава докторат в областта акушерството и гинекологията. Той е един от пионерите при въвеждането на пренаталната диагностика на вродените увреждания. Въвежда в рутинната практика триизмерната ехография на плода в реално време.