Господин Захариев, каква е инвестицията във веригата Lafka?
- Инвестицията е доста сериозна, тъй като се стремим да изградим модерно изглеждащи съоръжения от висококачествени материали, които да издържат във времето. За нас е важно да осигурим не само добра визия за клиентите си, но и комфортно работно място за служителите си, различно от условията в подобни обекти в страната. Всеки един павилион е климатизиран, оборудван с ПОС терминал и СОТ, което го прави модерен търговски обект за бързооборотни стоки и това се оценява от клиентите ни.
- Кой измисли името Lafka?
- Проведохме конкурс за име на новата верига през март. Поканихме осем от най-добрите рекламни агенции. За всички брифът беше един и получихме 86 предложения за имена. Разнообразието от насоки беше голямо - от имена със силно италианско звучене до такива с много конкретна насоченост за локация. Спряхме се на Lafka, защото най-добре обрисува концепцията и стратегията ни. Лесно се запомня, асоциира се с позабравена и леко архаична дума, но решихме да є придадем съвременен облик и да я впишем в ежедневието на градската среда.