Защо ни е да учим английски

Когато говорим за увеличаване на икономическия потенциал, често споменаваме изграждането на инфраструктура, която да ни свърже с останалия свят. Но физическата инфраструктура не е единственото, което ни доближава до света. Магистралите, пътищата и мостовете са необходими за бизнеса, но той също така има нужда и от друг вид обща инфраструктура - общ език, който да улеснява комуникацията, контактите, преговорите. В крайна сметка, за да се движат камиони, преди това трябва да се осъществят контакти, да се уточнят детайли, да се сключат сделки.
Именно тази роля доминиращо се изпълнява от английския език по отношение на международния бизнес. Но не е само това. Английският е език не само на бизнеса, но и на науката, новите технологии и на международните конференции; английският е доминиращ в интернет. Много от най-добрите световни университети преподават на английски, на английски са и повечето онлайн университетски курсове. С други думи, английският език осигурява достъп до знания, идеи, качествено образование.