Човечеството няма ясен план за изследване на Космоса

Завладяването на Космоса някога бе голямата вдъхновяваща мечта на цялото човечество. През 60-те и 70-те години на миналия век малките деца в цял свят мечтаеха да станат космонавти (или астронавти), а пилотираните експедиции до Марс изглеждаха като новина от близкото бъдеще. Днес за първи път човечеството не разполага с ясен план за изследване на Космоса.
Голяма част от трудностите на космическите програми в световен мащаб са свързани с ефектите от световната финансова криза. До голяма степен е очевидно, че в ситуация на бюджетни ограничения държавите не са особено ентусиазирани да отпускат големи суми за дългосрочни проекти, без възвръщаемост в близкото бъдеще.
Тези проблеми засягат в различна степен всички световни космически агенции. Най-видими и с най-сериозни последици обаче са бюджетните неволи на американската федерална агенция NASA, която е традиционният лидер и основен играч за космическите изследвания в глобален мащаб. Безспорен факт е например, че без нея проектът за изграждане на Международна космическа станция би бил невъзможен.